Square
Democracy
Human Rights
Gender

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ، އަހްމަދު ރިލްވާން، ޝާހީން މިއާ، ޔާމީން ރަޝީދު، އަދި ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި މަރާލެވި، އިންސާފު ނުލިބިވާ އެތައް ބަޔެއްގެ ހަނދާނުގައި

In memory of Dr. Afrasheem Ali, Ahmed Rilwan, Shaaheen Mia, Yameen Rasheed and the many others who were murdered and for whom justice is pending.

އިބްރާހީމް ޠައްޔިބު

އިބްރާހީމް ޠައްޔިބު އަކީ ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ އަދި މިންތީގެހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ، އަދި މަދަނީ މުޖުތަމައުގަ ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ ފަރާތެކެވެ. ޠައްޔިބު އަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސިޑްނީ އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި ޠައްޔިބު ދިރާސާ ކުރުމުގައި ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި އިސްލާމްދީނާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ

ވެބްސައިޓް

މިވެބްސައިޓްގަ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް އަލިއަޅުވާލައި، އިބްރާހީމް ޠައްޔިބުގެ އިލްމީ އަދި އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކެވެ.

Recent Posts

Making sense of #MaldivesCrisis

ސިޔާސީ މަސްރަހުގަ މިވަނީ ކިހިނެއް؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ހަލަބޮލިވެ، ވާނުވާ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަނެއްކާވެސްއޭ މިފާހަގަކުރީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ގިނަގުނަ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރުތަކެއް ރާއްޖެ ދެކެފައިވާތީއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހޫނުވެގެން … Continue readingMaking sense of #MaldivesCrisis

What lessons are in the death of Abdulla Rasheed?

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ކޮބާ؟ މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން، 2015ގެ މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ އަބްދުﷲ ވަނީ 10 އޮކްޓޯބަރު 2017ގައި މަރުވެފައެވެ. އަބްދުﷲ މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. އަބްދުﷲގެ މަރާ … Continue readingWhat lessons are in the death of Abdulla Rasheed?

Brief look at Rohingya Muslims

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ނަޒަރެއް ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަކީ މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެބޮޑަށް އަނިޔާލިބެމުންދާ މައިނޯރިޓީ އާބާދީކަމުގައި ސިފަކުރެވެއެވެ. މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 1.1 މިލިއަން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން މިޔަންމާގަ އުޅެއެވެ. މިޔަންމާގެ ގިނަމީހުންނަކީ ބުދުދީނަށް ތަބައުވާ ބައެކެވެ. މިޔަންމާގަ 135 ނަސްލީ ޖަމާއަތެއް ރަސްމީގޮތުން ބަލައިގަނެފައިވާއިރު، … Continue readingBrief look at Rohingya Muslims

Yameen’s murder and politics

ޔާމީން މަރާލުމާއި ސިޔާސަތު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަށް އެއްމަސް ވެގެންދިޔައިރު މިކަމާމެދު ސިޔާސީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާލުމުގެ މުހިންމުކަން އެތަކެއް ސަބަބުތަކާހެދި ތަސައްވުރު ކުރެވިގެންދެއެވެ. ޔާމީންމަރާލުންފަދަ ލާއިންސާނީ ހާދިސާތަކުގައި ސިޔާސަތު (politics) ހިއްސާވަނީ ކޮންމިންވަރަކަށްތޯ، އަދި އިންސާފު ހޯދުމުގައި ސިޔާސީ … Continue readingYameen’s murder and politics

Yameen’s murder and humility

ޔާމީން މަރާލުމާއި ތަވާޟުޢުވެރިކަން އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހަބަރުން ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ފިލާނުދާއިރު، މިއަދު ހިތުގައި ގިނަގުނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުން އެބައާދެއެވެ. އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު، އެމަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ މިއީ އެންމެ ޖަވާބު … Continue readingYameen’s murder and humility